MyKad

LATEST COURSES

 

Pemahaman Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS 1 & MPSAS 17)

Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai Awam-Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan)

Pengurusan Jenazah (Asas)

Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Fundamental of Project Management

Check computer compatibility

Check your computer

Best view:

EPSA® STATISTICS: 02 Sep 2014

Item

Monthly Total

Total (Cumulative)

6,006

265,818

Courses Offered

0

136

Course Registration

62

106,927

Completed Course(s)

73

55,316

    EPSA® helpdesk
    03-2084 7777 ext.7764/7746
    03-2084 7700
    epsaadmin@intanbk.intan.my