RamadhanMyKad

LATEST COURSES

 

Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai Awam-Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan)

Pengurusan Jenazah (Asas)

Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Fundamental of Project Management

Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Tatakelakuan dan Tatatertib - Aku Janji)

Check computer compatibility

Check your computer

Best view:

EPSA® STATISTICS: 23 Jul 2014

Item

Monthly Total

Total (Cumulative)

2,075

265,136

Courses Offered

0

135

Course Registration

3,094

104,453

Completed Course(s)

2,336

53,544

    EPSA® helpdesk
    03-2084 7777 ext.7764/7746
    03-2084 7700
    epsaadmin@intanbk.intan.my