Pengguna yang ingin mendaftar dalam sistem EPSA® dikehendaki menggunakan e-mel rasmi jabatan. Jika pengguna tidak mempunyai e-mel rasmi jabatan, pengguna perlu memuat naik surat pengesahan yang telah disahkan oleh penyelia.
Surat Pengesahan Majikan

PENDAFTARAN (Pengguna Baharu)


  • Semua medan wajib diisi.
Surat pengesahan majikan yang ditandatangani oleh Penyelia/kad pesara diperlukan bagi meneruskan proses pendaftaran