Helpdesk DGCCR Online Learning

DGCCR Online Learning merupakan salah satu program di bawah inisiatif DGCCR yang diterajui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Sesi pembelajaran secara dalam talian ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai awam dengan pengetahuan dan keupayaan digital terkini berteraskan kepada rangka kerja DGCCR iaitu melibatkan lapan 8 keupayaan individu (Individual Capabilities – IC) dan 17 keupayaan organisasi (Organisational Capabilities – OC) ke arah menyediakan pegawai awam yang future proof dan bersedia menghadapi future of work.

 

Helpdesk DGCCR Online Learning

If you need assistance, please contact:

Helpdesk: 03 - 8885 3092 / 03- 8885 3055 / 013-2899828 

Or kindly email your enquiries to helpdesk.dgccr@jpa.gov.my