Meja Bantuan: DGCCR Online Learning

DGCCR Online Learning merupakan salah satu program di bawah inisiatif DGCCR yang diterajui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Sesi pembelajaran secara dalam talian ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai awam dengan pengetahuan dan keupayaan digital terkini berteraskan kepada rangka kerja DGCCR iaitu melibatkan lapan 8 keupayaan individu (Individual Capabilities – IC) dan 17 keupayaan organisasi (Organisational Capabilities – OC) ke arah menyediakan pegawai awam yang future proof dan bersedia menghadapi future of work.

 

Meja Bantuan DGCCR Online Learning

Sekiranya bermasalah, sila hubungi:

Meja Bantuan: 03 - 8885 3092 / 03- 8885 3055 / 013-2899828 

Atau emelkan permasalahan anda ke helpdesk.dgccr@jpa.gov.my

Unable to stream pdf: headers already sent