Personalisasi

Personalisasi


Kandungan dirancang supaya pengguna boleh menyesuaikan gaya pembelajaran mereka untuk hasil pembelajaran yang lebih berkesan. Kata kunci akan ditag dan tertanam dalam isi kandungan untuk mengenal pasti tahap pengajian atau gred pengguna. Kandungan yang relevan dikenal pasti dan dipilih untuk membantu penjawat awam akses maklumat dengan mudah dan menggalakkan peningkatan dalam penggunaan EPSA®.