Kursus Atas Talian

Kandungan Bebas Pakai


Jabatan dan agensi boleh memuat naik kandungan dalam direktori masing-masing, tetapi semua pengguna EPSA boleh mengakses setiap kandungan yang tersedia tanpa batasan.


Interaktiviti


Pengguna EPSA boleh mencatat komen dan berinteraksi dengan satu sama lain untuk menggalakkan wacana sihat.