Pertanyaan

Bagaimanakah cara untuk mendaftar pada sistem EPSA®?

Untuk mendaftar pada sistem EPSA®, pengguna perlu mengklik butang Daftar'. Pengguna yang mempunyai e-mel rasmi dikehendaki mengisi kesemua medan data sebelum mengklik butang 'Daftar'. Pengguna akan menerima pautan untuk mengaktifkan akaun melalui e-mel yang telah didaftarkan. Pautan ini perlu diaktifkan dalam masa 24 jam sebelum ia luput. Setelah itu, pengguna akan menerima e-mel yang mengatakan pendaftaran adalah berjaya. Pengguna boleh menggunakan ID Pengguna dan Katalaluan yang diberikan di dalam e-mel tersebut untuk mengakses sistem EPSA®. Pendaftaran Keahlian EPSA® hanya sekali dalam Perkhidmatan EPSA®.


Siapakah yang boleh mendaftar dan menggunakan sistem EPSA®?

Pegawai dan kakitangan kerajaan Malaysia sahaja dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan sistem EPSA®.


Bolehkah pengguna menggunakan e-mel persendirian?

Sekiranya, pengguna tidak mempunyai e-mel rasmi Jabatan, maka surat sokongan yang menyatakan pengguna adalah merupakan pegawai atau kakitangan kerajaan perlu dimuat naik sebelum mengklik butang 'Daftar' untuk pengesahan.


Bagaimana jika pengguna telah bertukar jabatan/kementerian?

Selepas Log Masuk, pengguna hanya perlu mengemaskini informasi pengguna seperti e-mel dan alamat pada link Kemaskini Profil.

Bagaimana hendak mendaftar kursus di EPSA®?

Pengguna boleh mendaftar kursus di EPSA® melalui Katalog Kursus dengan langkah-langkah seperti berikut:

 1. Klik ‘Log Masuk’ ke EPSA®
 2. Klik Menu 'Katalog Kursus’. Pengguna boleh melihat senarai kursus EPSA® mengikut kategori. Kursus hanya boleh didaftarkan satu (1) kali sahaja bagi setiap kursus.


Bagaimana kaedah pembelajaran kursus melalui EPSA®?

Pembelajaran melalui EPSA®adalah secara atas talian iaitu boleh dicapai/digunakan di mana-mana dan bila-bila masa sahaja (24 jam 7 hari) dengan adanya capaian internet sama ada melalui wi-fi, streamyx, broadband dan lain-lain lagi.

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) mengiktiraf satu (1) hari bersamaan 6 jam melalui EPSA®. Sebagai contoh Kursus Amalan 5S bernilai 12 jam 6 bersamaan dua (2) hari kursus.


Bagaimanakah bentuk bahan pembelajaran kursus melalui EPSA®?

Cara pembelajaran melalui EPSA® adalah dalam bentuk bahan multimedia iaitu mengandungi suara, animasi, gambar, teks dan memerlukan beberapa interaktif daripada pengguna EPSA®. Terdapat penilaian kendiri untuk menguji kefahaman pengguna EPSA®.

Bagaimana hendak mendapatkan Surat Tamat Kursus EPSA®?

Pengguna boleh mencetak sendiri Surat Tamat Kursus dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut:

 1. Klik pada menu ‘Sijil’.
 2. Dipaparkan senarai kursus yang telah tamat. Klik ‘Jana Sijil’ pada kursus yang dikehendaki.


Apakah syarat untuk mendapatkan Surat Tamat Kursus EPSA®?

Syarat untuk mendapatkan Surat Tamat Kursus adalah mengikut criteria seperti berikut:

 1. Pastikan Tiang Bar setiap topik dan sub-topik tamat/selesai.
 2. Pastikan memenuhi ‘Tempoh Minimum Pembelajaran’.

Sebagai contoh Kursus Amalan 5 S, ‘Tempoh Minimum Pembelajaran’ = 1 jam. Pengguna perlu menghabiskan kursus tersebut dalam tempoh masa >= 1 jam dan boleh diperiksa di Progress Report atau My Progress. Pembelajaran dalam tempoh satu (1) jam boleh disambung pada hari berikutnya.


Bagaimana untuk mengisi Buku Log Kursus / Latihan?

Bagi tujuan menulis kehadiran kursus Pembelajaran Kendiri melalui EPSA®, daripada Surat Tamat kursus terdapat Tarikh Tamat Kursus. Tarikh Mula Kursus adalah tarikh dianjak ke belakang daripada Tarikh Tamat Kursus. Sebagai Contoh Kursus Amalan 5 S, nilai jam kursus adalah 12 jam = 2 hari kursus. Tarikh Tamat Kursus adalah 9 April 2013, maka Tarikh Mula Kursus adalah 8 April 2013.


Kenapa keluar mesej Min. Learning Duration is not fulfilled. Semasa hendak mencetak Surat Tamat Kursus?

Pengguna masih tidak mencukupi syarat Tempoh Minimum Pembelajaran untuk kursus yang diambil. Sila lihat perkara berikut:

 1. Lihat Min. Learning Duration yang diperlukan dan bezakan Actual total time spend.
 2. Klik My Progress pada Laman Pembelajaran.
 3. Klik butang Launch untuk kembali belajar semula bagi mencukupi jumlah beza masa tersebut.


Sebagai contoh Kursus Amalan 5 S, periksa :

 1. Tempoh Minimum Pembelajaran : 1 Jam
 2. Actual total time spend : 59 minit
 3. Beza Jumlah Masa : 1 minit

Pengguna perlu belajar kembali untuk mencukupkan masa lagi seminit.


Kenapa tidak boleh mencetak Surat Tamat Kursus?

Pengguna boleh mencetak Surat Tamat Kursus tanpa masalah dengan memastikan perkara berikut:

 1. Pastikan komputer dilengkapi Adobe Reader.
 2. Pastikan komputer membenarkan Pop-up Blocker.

Adakah kursus melalui EPSA® diambilkira/diiktiraf oleh Jabatan/Agensi untuk mencapai tujuh (7) hari berkursus setahun?

Bergantung kepada polisi jabatan/agensi masing-masing, namun menurut catitan daripada Mesyuarat Majlis Latihan Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada 18 Ogos 2008 telah merekodkan EPSA® sebagai salah satu kategori Program Latihan iaitu Pembelajaran Kendiri. JPA mengiktiraf kursus yang dijalankan melalui EPSA® adalah sebanyak 3 hari daripada 7 hari kursus setahun dengan kiraan 6 jam bersamaan dengan 1 hari kursus.

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pengguna terlupa kata laluan?

Sekiranya pengguna terlupa kata laluan, maka pengguna perlu klik hiperangkai 'Lupa Kata Laluan' di bawah petak Log Masuk dan memasukkan ID Pengguna/No. Kad Pengenalan di dalam petak 'Lupa Kata Laluan'. Kata Laluan sementara yang baharu akan dihantar kepada pengguna menerusi e-mel. Jika pengguna tidak menerima e-mel tersebut, maka pengguna boleh menghubungi Bantuan EPSA® di talian 03-20847777 samb. 7689/7701/7702 (Isnin-Jumaat:8.00 pagi - 5.00 petang, Sabtu, Ahad dan Hari Kelepasan AM: TUTUP) .