Keahlian EPSA®

Panduan dan Syarat Keahlian EPSA®

  1. Terbuka kepada semua penjawat awam Malaysia
  2. Pendaftaran keahlian EPSA® hanyalah sekali dalam tempoh perkhidmatan penjawat awam
  3. ID Pengguna adalah No. Kad Pengenalan baharu dan panjang kata laluan mestilah sekurang-kurangnya dua belas (12) aksara dengan gabungan antara huruf, nombor (alphanumerik) dan aksara khas
  4. Kelulusan pendaftaran keahlian adalah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja (Isnin - Jumaat, 8:00am - 5:00pm)
  5. Pendaftaran keahlian EPSA® memerlukan e-mel rasmi individu jabatan. Sekiranya tiada, pengguna boleh menggunakan e-mel persendirian dan hendaklah memuat naik imbasan surat pengesahan yang telah ditandatangani oleh penyelia bagi tujuan pengesahan
  6. Ahli EPSA® juga perlu sentiasa mengemaskini maklumat profil sekiranya berlaku pertukaran alamat dan jabatan tempat bertugas. Bagi pengemaskinian maklumat peribadi dan e-mel rasmi individu, ahli EPSA® perlu memaklumkan kepada Pentadbir Sistem EPSA®
  7. Pendaftaran keahlian EPSA® kini hanya melalui portal EPSA® oleh pemohon sendiri dan bukan melalui pihak ketiga. Sebarang permohonan keahlian melalui e-mel, surat, atau faks tidak akan dilayan.