Notis Hak Cipta

Notis Hak Cipta


Hak Cipta E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA®) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kerajaan Malaysia dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian EPSA® ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah atau dijual dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Kerajaan Malaysia melalui INTAN.

Unable to stream pdf: headers already sent