MyKad

KURSUS BAHARU

 

Pengurusan Fail dan Rekod

Self-Motivation for Self Development

Persembahan Berimpak Tinggi

Pemahaman Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS 1 & MPSAS 17)

Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai Awam-Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan)

Periksa Komputer Anda

Periksa keserasian komputer anda.

Paparan terbaik:

STATISTIK EPSA® : 03 Sep 2014

Perkara

Jumlah Bulanan

Jumlah Keseluruhan (Kumulatif)

38

265,854

Kursus Ditawarkan

0

138

Pendaftaran Kursus

222

107,082

Tamat Kursus

201

55,443

    Bantuan EPSA®
    03-2084 7777 samb.7764/7746
    03-2084 7700
    epsaadmin@intanbk.intan.my