Skip to main content

7 Courses

Etika Perkhidmatan Awam
Etika dan Integriti
Preview Course

Etika dan Integriti

Etika Perkhidmatan Awam

Learning time [Hour(s)]: 2

 • (77)
 • Keterampilan Sosial: Penampilan Diri
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  Keterampilan Sosial: Penampilan Diri

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (93)
 • Integriti Penjawat Awam
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  Integriti Penjawat Awam

  Learning time [Hour(s)]: 3


 • (1790)
 • Integriti Dalam Perspektif PDRM
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  Integriti Dalam Perspektif PDRM

  Learning time [Hour(s)]: 2


 • (219)
 • Nilai dan Etika
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  Nilai dan Etika

  Learning time [Hour(s)]: 4

  Nilai dan Etika merupakan satu dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi menjamin kualiti perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara berkenaan. Dengan adanya penghayatan nilai dan etika, perkhidmatan awam diharapkan dapat memenuhi hasrat kerajaan dan kehendak rakyat amnya. • (481)
 • Integriti dan Akauntabiliti: Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan Integriti (2004-2009)
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  Integriti dan Akauntabiliti: Strategi Pelaksanaan Pelan Tindakan Integriti (2004-2009)

  Learning time [Hour(s)]: 6

  Integriti dan Akauntabiliti ialah asas penting yang perlu ada di dalam diri setiap individu dan organisasi. Kegagalan individu dan organisasi mempraktikkan nilai integriti dan akauntabiliti akan memberi kesan negatif kepada diri, masyarakat dan negara amnya. Lantaran kesedaran inilah, kerajaan telah menubuhkan Institut Integriti Malaysia dan melancarkan Pelan Integriti Nasional bagi merealisasikan usaha mengukuhkan integriti dan akauntabiliti di dalam diri individu dan organisasi demi mencapai hasrat sebuah masyarakat dan negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang.


 • (75)
 • ETOS Perkhidmatan Awam
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  ETOS Perkhidmatan Awam

  Learning time [Hour(s)]: 3

  Menerangkan definisi, latar belakang dan nilai-nilai ETOS Perkhidmatan Awam.

  *Bermula 27 Mac 2014, kod kursus baharu digunakan. Kod kursus (lama) ialah 180121.
   
   


 • (113)