Skip to main content

4 Courses

Integriti Penjawat Awam
Etika dan Integriti
Preview Course

Etika dan Integriti

Integriti Penjawat Awam

Learning time [Hour(s)]: 3


 • (724)
 • Integriti Dalam Perspektif PDRM
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  Integriti Dalam Perspektif PDRM

  Learning time [Hour(s)]: 2


 • (109)
 • Nilai dan Etika
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  Nilai dan Etika

  Learning time [Hour(s)]: 4

  Nilai dan Etika merupakan satu dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi menjamin kualiti perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam merupakan satu institusi yang utama dan penting dalam sesebuah negara. Ia amat perlu bagi memelihara hubungan keluarga, sosial dan menjamin kehidupan seluruh negara berkenaan. Dengan adanya penghayatan nilai dan etika, perkhidmatan awam diharapkan dapat memenuhi hasrat kerajaan dan kehendak rakyat amnya. • (247)
 • ETOS Perkhidmatan Awam
  Etika dan Integriti
  Preview Course

  Etika dan Integriti

  ETOS Perkhidmatan Awam

  Learning time [Hour(s)]: 3

  Menerangkan definisi, latar belakang dan nilai-nilai ETOS Perkhidmatan Awam.

  *Bermula 27 Mac 2014, kod kursus baharu digunakan. Kod kursus (lama) ialah 180121.
   
   


 • (66)