Langkau ke kandungan utama

18 Kursus

Libat Urus Berkesan
DGCCR Keupayaan Individu (IC)
Lihat kursus

DGCCR Keupayaan Individu (IC)

Libat Urus Berkesan

Learning time [Hour(s)]: 2

 • Tahap : Tahap 2
 • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan – Libat Urus dengan Pihak Berkepentingan
 • Pra-Syarat : Berkomunikasi Secara Berkesan (Tahap1)
 • Kursus berikutnya : Komunikasi dan Libat Urus Strategik  (Tahap 3)

 • (27)
 • Komunikasi dan Libat Urus Strategik
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Komunikasi dan Libat Urus Strategik

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 3
  • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan – Libat Urus dengan Pihak Berkepentingan
  • Pra-Syarat : Libat Urus berkesan (Tahap2)
  • Kursus berikutnya : Tiada

 • (5)
 • Digital Service Roadmap
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Digital Service Roadmap

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 3
  • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan – Berpaksikan Rakyat
  • Pra-syarat: Pendekatan Digital dalam Penyampaian Perkhidmatan (Tahap 2)
  • Kursus berikutnya : Tiada

 • (8)
 • Penerapan Minda Terkini Dan Berpengetahuan
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Penerapan Minda Terkini Dan Berpengetahuan

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap: Tahap 1
  • Keupayaan Individu (IC): Tingkah laku – Sentiasa Terkini dan Berpengetahuan; Kolaborasi
  • Pra-syarat: Tiada
  • Kursus berikutnya: Berkolaborasi Berkesan (Tahap 2)

 • (1190)
 • Perkhidmatan Berpaksikan Rakyat
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Perkhidmatan Berpaksikan Rakyat

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 1
  • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan - Berpaksikan Rakyat
  • Pra-Syarat : Tiada
  • Kursus berikutnya : Minda Digital Berpaksikan Rakyat (Tahap2)

 • (5)
 • Pendekatan Digital Dalam Penyampaian Perkhidmatan
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Pendekatan Digital Dalam Penyampaian Perkhidmatan

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 2
  • Keupayaan Individu (IC): Kemahiran - Pendekatan Digital
  • Pra-Syarat : Design Thinking & Being Agile (Tahap 1)
  • Kursus berikutnya : Design Service Roadmap (Tahap 3)

 • (4)
 • Minda Digital Berpaksikan Rakyat
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Minda Digital Berpaksikan Rakyat

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 2
  • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan –Berpaksikan Rakyat
  • Pra-Syarat : Perkhidmatan Berpaksikan Rakyat (Tahap 1)
  • Kursus berikutnya : Merakyatkan Perkhidmatan Awam (Tahap3)

 • (5)
 • Merakyatkan Perkhidmatan Awam
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Merakyatkan Perkhidmatan Awam

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 3
  • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan - Berpaksikan Rakyat
  • Pra-Syarat : Minda Digital Berpaksikan Rakyat (Tahap2)
  • Kursus berikutnya : Tiada

 • (2)
 • Kolaborasi Berkesan
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Kolaborasi Berkesan

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 2
  • Keupayaan Individu (IC): Tingkah laku – Sentiasa Terkini dan Berpengetahuan; Kolaborasi
  • Pra-Syarat : Penerapan Minda Terkini dan Berpengetahuan (Tahap 1)  
  • Kursus berikutnya : Rundingan dan Diplomasi (Tahap 3)

 • (13)
 • Rundingan Dan Diplomasi
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Rundingan Dan Diplomasi

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 3
  • Keupayaan Individu (IC): Tingkah laku - Sentiasa Terkini dan Berpengetahuan Kolabarasi
  • Pra-Syarat : Kolaborasi Berkesan (Tahap2)
  • Kursus berikutnya : Tiada

 • (7)
 • Bereksperimen Dengan Yakin
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Bereksperimen Dengan Yakin

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap: Tahap 1 
  • Keupayaan Individu (IC):  Minda - Bereksperimentasi dan Berkeyakinan
  • Pra-syarat: Tiada 
  • Kursus berikutnya: Growth Mindset (Tahap 2)

 • (6)
 • Growth Mindset Dalam Perkhidmatan Awam
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Growth Mindset Dalam Perkhidmatan Awam

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap: Tahap 2 
  • Keupayaan Individu (IC):  Minda - Bereksperimentasi dan Berkeyakinan
  • Pra-syarat: Bereksperimen dengan Yakin 
  • Kursus berikutnya: Berkomunikasi dengan Yakin (Tahap 3)

 • (4)
 • Memanfaatkan Data
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Memanfaatkan Data

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap : Tahap 3
  • Keupayaan Individu (IC): Kemahiran - Bekerja dengan Data 
  • Pra-Syarat : Bekerja dengan Data (Tahap 2) 
  • Kursus berikutnya : Tiada

 • (0)
 • Berkomunikasi Secara Berkesan
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Berkomunikasi Secara Berkesan

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 1
  • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan – Libat Urus dengan Pihak Berkepentingan
  • Pra-Syarat : Tiada
  • Kursus berikutnya : Libat Urus Berkesan (Tahap 2)

 • (10)
 • Berkomunikasi Dengan Yakin
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Berkomunikasi Dengan Yakin

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap : Tahap 3
  • Keupayaan Individu (IC): Minda – Bereksperimentasi dan Berkeyakinan 
  • Pra-syarat: Growth Mindset dalam Perkhidmatan Awam (Tahap 2)
  • Kursus berikutnya : Tiada

 • (11)
 • Design Thinking & Being Agile
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Design Thinking & Being Agile

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap : Tahap 1
  • Keupayaan Individu (IC) : Kemahiran - Pendekatan Digital
  • Pra-Syarat : Tiada
  • Kursus berikutnya : Pendekatan Digital dalam Penyampaian Perkhidmatan (Tahap 2)

 • (2)
 • Bekerja Dengan Data
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Bekerja Dengan Data

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap: Tahap 2
  • Keupayaan Individu (IC): Kemahiran - Bekerja dengan Data 
  • Pra-syarat: Memahami Data (Tahap 1)  
  • Kursus berikutnya: Memanfaatkan Data (Tahap 3)

 • (4)
 • Memahami Data
  DGCCR Keupayaan Individu (IC)
  Lihat kursus

  DGCCR Keupayaan Individu (IC)

  Memahami Data

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

  • Tahap: Tahap 1 
  • Keupayaan Individu (IC): Kemahiran - Bekerja dengan Data
  • Pra-syarat: Tiada 
  • Kursus berikutnya: Bekerja dengan Data (Tahap 2)

 • (19)