Skip to main content

14 Courses

DGCCR

Berkomunikasi Dengan Yakin

Learning time [Hour(s)]: 2

 • Tahap : Tahap 3
 • Keupayaan Individu (IC): Minda – Bereksperimentasi dan Berkeyakinan 
 • Pra-syarat: Growth Mindset dalam Perkhidmatan Awam (Tahap 2)
 • Kursus berikutnya : Tiada

 • (0)
 • DGCCR

  Bekerja Dengan Data

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap: Tahap 2
  • Keupayaan Individu (IC): Kemahiran - Bekerja dengan Data 
  • Pra-syarat: Memahami Data (Tahap 1)  
  • Kursus berikutnya: Memanfaatkan Data (Tahap 3)

 • (0)
 • DGCCR

  Growth Mindset Dalam Perkhidmatan Awam

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap: Tahap 2 
  • Keupayaan Individu (IC):  Minda - Bereksperimentasi dan Berkeyakinan
  • Pra-syarat: Bereksperimen dengan Yakin 
  • Kursus berikutnya: Berkomunikasi dengan Yakin (Tahap 3)

 • (1)
 • DGCCR

  Berkomunikasi Secara Berkesan

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 1
  • Keupayaan Individu (IC): Perhubungan – Libat Urus dengan Pihak Berkepentingan
  • Pra-Syarat : Tiada
  • Kursus berikutnya : Libat Urus Berkesan (Tahap 2)

 • (1)
 • DGCCR

  Design Thinking & Being Agile

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap : Tahap 1
  • Keupayaan Individu (IC) : Kemahiran - Pendekatan Digital
  • Pra-Syarat : Tiada
  • Kursus berikutnya : Pendekatan Digital dalam Penyampaian Perkhidmatan (Tahap 2)

 • (1)
 • DGCCR

  Memahami Data

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap: Tahap 1 
  • Keupayaan Individu (IC): Kemahiran - Bekerja dengan Data
  • Pra-syarat: Tiada 
  • Kursus berikutnya: Bekerja dengan Data (Tahap 2)

 • (5)
 • DGCCR

  Bereksperimen Dengan Yakin

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap: Tahap 1 
  • Keupayaan Individu (IC):  Minda - Bereksperimentasi dan Berkeyakinan
  • Pra-syarat: Tiada 
  • Kursus berikutnya: Growth Mindset (Tahap 2)

 • (1)
 • DGCCR

  Penerapan Minda Terkini Dan Berpengetahuan

  Learning time [Hour(s)]: 2

  • Tahap: Tahap 1
  • Keupayaan Individu (IC): Tingkah laku – Sentiasa Terkini dan Berpengetahuan; Kolaborasi
  • Pra-syarat: Tiada
  • Kursus berikutnya: Berkolaborasi Berkesan (Tahap 2)

 • (0)
 • DGCCR

  Keupayaan Individu DGCCR

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (5)
 • DGCCR

  Keupayaan Organisasi DGCCR

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (1)
 • DGCCR

  Budaya Digital

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (9)
 • DGCCR

  Landskap Digital

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (0)
 • DGCCR

  Minda Digital

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (1)
 • DGCCR

  Connected Technology

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (3)