Skip to main content

21 Courses

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 1/1992 dan Bil. 1/2003)
Peperiksaan Perkhidmatan Awam
Preview Course

Peperiksaan Perkhidmatan Awam

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 1/1992 dan Bil. 1/2003)

Learning time [Hour(s)]: 2

 • (7)
 • PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PEKELILING TRANSFORMASI PENTADBIRAN AWAM (PKPA Bil 4./1991 dan PTPA Bil. 2/2018)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course
  PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 2/2005, Bil. 1/2006 dan Bil. 1/2008)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 2/2005, Bil. 1/2006 dan Bil. 1/2008)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (2)
 • ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PEROLEHAN KERAJAAN
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PEROLEHAN KERAJAAN

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (10)
 • PERINTAH-PERINTAH AM (Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan 1974)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan 1974)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (13)
 • Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab C - Cuti dan Bab E - Rumah dan Bangunan Kerajaan)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (5)
 • PERINTAH-PERINTAH AM (Bab F - Perubatan)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab F - Perubatan)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (5)
 • PERINTAH-PERINTAH AM (Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa 1974)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa 1974)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (10)
 • PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT (Pengurusan Am Pejabat dan Pentadbiran Sumber Manusia)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT (Pengurusan Am Pejabat dan Pentadbiran Sumber Manusia)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (4)
 • PENGURUSAN TATATERTIB DALAM PERKHIDMATAN AWAM
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PENGURUSAN TATATERTIB DALAM PERKHIDMATAN AWAM

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (7)
 • TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (5)
 • TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pengeluaran, Pemeriksaan, Keselamatan dan Kebersihan, Pindahan)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pendahuluan, Penerimaan, Merekod Stok dan Penyimpanan)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (7)
 • TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Penyelenggaraan, Pindahan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course
  TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Pendahuluan, Penerimaan, Pendaftaran, Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course