Skip to main content

22 Courses

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 1/1992 dan Bil. 1/2003)
Peperiksaan Perkhidmatan Awam
Preview Course

Peperiksaan Perkhidmatan Awam

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 1/1992 dan Bil. 1/2003)

Learning time [Hour(s)]: 2

 • (10)
 • PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PEKELILING TRANSFORMASI PENTADBIRAN AWAM (PKPA Bil 4./1991 dan PTPA Bil. 2/2018)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course
  PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 2/2005, Bil. 1/2006 dan Bil. 1/2008)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (Bil. 2/2005, Bil. 1/2006 dan Bil. 1/2008)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (3)
 • ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PEROLEHAN KERAJAAN
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PEROLEHAN KERAJAAN

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (13)
 • PERINTAH-PERINTAH AM (Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan 1974)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan 1974)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (20)
 • Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab C - Cuti dan Bab E - Rumah dan Bangunan Kerajaan)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (8)
 • PERINTAH-PERINTAH AM (Bab F - Perubatan)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab F - Perubatan)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (7)
 • PERINTAH-PERINTAH AM (Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa 1974)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PERINTAH-PERINTAH AM (Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa 1974)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (14)
 • PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT (Pengurusan Am Pejabat dan Pentadbiran Sumber Manusia)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT (Pengurusan Am Pejabat dan Pentadbiran Sumber Manusia)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (9)
 • PENGURUSAN TATATERTIB DALAM PERKHIDMATAN AWAM
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  PENGURUSAN TATATERTIB DALAM PERKHIDMATAN AWAM

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (9)
 • TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (7)
 • TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pengeluaran, Pemeriksaan, Keselamatan dan Kebersihan, Pindahan)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course

  Peperiksaan Perkhidmatan Awam

  TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (Pendahuluan, Penerimaan, Merekod Stok dan Penyimpanan)

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (10)
 • TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Penyelenggaraan, Pindahan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira)
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam
  Preview Course