MyKad

KURSUS BAHARU

 

Pengenalan kepada Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti: MS ISO 9001:2008

Pengurusan Kenderaan

Pengenalan dan Instalasi Komputer

VoIP Technologies

The New Office 2010 Interface, Word 2010, and Excel 2010

Periksa Komputer Anda

Periksa keserasian komputer anda.

Paparan terbaik:

STATISTIK EPSA® : 24 Apr 2014

Perkara

Jumlah Bulanan

Jumlah Keseluruhan (Kumulatif)

3,299

264,117

Kursus Ditawarkan

8

130

Pendaftaran Kursus

7,876

95,115

Tamat Kursus

1,522

46,596

    Bantuan EPSA®
    03-2084 7777 samb.7764/7746
    03-2084 7700
    epsaadmin@intanbk.intan.my