rayararaMyKad

KURSUS BAHARU

 

Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai Awam-Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan)

Pengurusan Jenazah (Asas)

Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Fundamental of Project Management

Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Tatakelakuan dan Tatatertib - Aku Janji)

Periksa Komputer Anda

Periksa keserasian komputer anda.

Paparan terbaik:

STATISTIK EPSA® : 23 Aug 2014

Perkara

Jumlah Bulanan

Jumlah Keseluruhan (Kumulatif)

594

265,743

Kursus Ditawarkan

0

134

Pendaftaran Kursus

1,760

106,227

Tamat Kursus

1,085

54,733

    Bantuan EPSA®
    03-2084 7777 samb.7764/7746
    03-2084 7700
    epsaadmin@intanbk.intan.my