Manual EPSAHELPDESK

KURSUS BAHARU

Penyeliaan Berkesan
Leadership and Organisational Management
Sistem Pentabiran Tanah dan Pengenalan Kepada Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 (Akta 56/1965)
Audit Dalam: Persekitaran Berkualiti (5S)
Kit Penerangan GST

Periksa Komputer Anda

Periksa keserasian komputer anda.

Paparan terbaik:

STATISTIK EPSA® : 02 Apr 2015

Perkara

Jumlah Bulanan

Jumlah Keseluruhan (Kumulatif)

201

492,440

Kursus Ditawarkan

0

144

Pendaftaran Kursus

266

372,612

Tamat Kursus

89

75,310

Senarai Kursus

    Bantuan EPSA®
       03-2084 7777 samb.7764/7746
       03-2084 7700
       epsaadmin@intanbk.intan.my