Skip to main content

Pelaksanaan Dan Penggunaan Senarai Semak Tempat Kerja
Keselamatan
Preview Course

Keselamatan

Pelaksanaan Dan Penggunaan Senarai Semak Tempat Kerja

Learning time [Hour(s)]: 2

 • (13)
 • Stesen Kerja
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Stesen Kerja

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (8)
 • Pengurusan Loji Dan Bahan
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Pengurusan Loji Dan Bahan

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (2)
 • Osh Risk Assessment
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Osh Risk Assessment

  Learning time [Hour(s)]: 3

 • (0)
 • Pengenalan Kepada Penyakit Pekerjaan
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Pengenalan Kepada Penyakit Pekerjaan

  Learning time [Hour(s)]: 1

 • (6)
 • Pengurusan Bahan Kimia
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Pengurusan Bahan Kimia

  Learning time [Hour(s)]: 1

 • (4)
 • Cabaran Dan Realiti Sektor Awam
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Cabaran Dan Realiti Sektor Awam

  Learning time [Hour(s)]: 1

 • (6)
 • Jenayah Penipuan Siber
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Jenayah Penipuan Siber

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (112)
 • Asas Mengawal Dan Melawan Tumpahan Minyak
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Asas Mengawal Dan Melawan Tumpahan Minyak

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (7)
 • Penaksiran Risiko Ergonomik Di Tempat Kerja
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Penaksiran Risiko Ergonomik Di Tempat Kerja

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (100)
 • Tatacara Saksi Polis Memberi Keterangan di Mahkamah
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Tatacara Saksi Polis Memberi Keterangan di Mahkamah

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (1941)
 • Asas Penempatan Pegawai Awam Di PDRM
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Asas Penempatan Pegawai Awam Di PDRM

  Learning Time [Hour(s)]: 2

 • (267)
 • Tatacara Penyimpanan Dan Pengeluaran Senjata Api PDRM
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Tatacara Penyimpanan Dan Pengeluaran Senjata Api PDRM

  Learning time [Hour(s)]: 2


 • (787)
 • Pengurusan Buku Log Kenderaan Polis DiRaja Malaysia
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Pengurusan Buku Log Kenderaan Polis DiRaja Malaysia

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (1084)
 • Keselamatan Dokumen Kerajaan Malaysia
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Keselamatan Dokumen Kerajaan Malaysia

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (155)
 • Penggunaan Radio Komunikasi RMPnet
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Penggunaan Radio Komunikasi RMPnet

  Learning time [Hour(s)]: 4

 • (0)
 • Mobile Compound Online Payment System (MCOPS)
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Mobile Compound Online Payment System (MCOPS)

  Learning time [Hour(s)]: 1

 • (0)
 • Penyeliaan Efektif dari Perspektif PDRM
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Penyeliaan Efektif dari Perspektif PDRM

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (0)
 • Pengenalan Pengurusan Siasatan Tempat Kejadian
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Pengenalan Pengurusan Siasatan Tempat Kejadian

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (0)
 • Pengendalian Bilik Gerakan PDRM
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Pengendalian Bilik Gerakan PDRM

  Learning time [Hour(s)]: 3

 • (0)
 • Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (Business Continuity Management)
  Keselamatan
  Preview Course
  Occupational Safety and Health Management System
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Occupational Safety and Health Management System

  Learning time [Hour(s)]: 3

 • (28)
 • Pengenalan Kepada Keselamatan Senjata Api
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Pengenalan Kepada Keselamatan Senjata Api

  Learning time [Hour(s)]: 4

 • (0)
 • Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (78)
 • Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control Part I
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control Part I

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (18)
 • Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control Part II
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control Part II

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (15)
 • Community Policing Bahagian I: Pengenalan
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Community Policing Bahagian I: Pengenalan

  Learning time [Hour(s)]: 1

 • (39)
 • Community Policing Bahagian II: Pelaksanaan
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Community Policing Bahagian II: Pelaksanaan

  Learning time [Hour(s)]: 1

 • (34)
 • Community Policing Bahagian III: Pendekatan
  Keselamatan
  Preview Course

  Keselamatan

  Community Policing Bahagian III: Pendekatan

  Learning time [Hour(s)]: 2

 • (24)