Langkau ke kandungan utama

Asas Persaraan kepada Penjawat Awam dan Bakal Pesara
Pengurusan Sumber Manusia
Lihat kursus

Pengurusan Sumber Manusia

Asas Persaraan kepada Penjawat Awam dan Bakal Pesara

Masa Pembelajaran [Jam]: 2

 • (97)
 • AKRAB Care
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  AKRAB Care

  Masa Pembelajaran [Jam]: 1

 • (48)
 • Tatacara Penyediaan Deskripsi Tugas (Job Description - JD)
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Tatacara Penyediaan Deskripsi Tugas (Job Description - JD)

  Masa Pembelajaran [Jam]: 3

  Kursus ini menerangkan berkaitan konsep dan tatacara penyediaan Deskripsi Tugas (Job Description - JD). Ia juga memberi panduan kepada semua pegawai untuk membangunkan Deskripsi Tugas bagi setiap jawatan yang diwujudkan di sesuatu agensi.


 • (76)
 • Peranan Ketua Jabatan dan Penyelia dalam Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Peranan Ketua Jabatan dan Penyelia dalam Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

 • (34)
 • Peranan dan Tanggungjawab Penjawat Awam dan Bakal Pesara Dalam Pengurusan Maklumat dan Dokumen Persaraan
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus
  Pementoran Kepimpinan
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Pementoran Kepimpinan

  Masa Pembelajaran [Jam]: 1

 • (27)
 • Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam

  Masa Pembelajaran [Jam]: 1

 • (53)
 • Pengendalian Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Pengendalian Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)

  Masa Pembelajaran [Jam]: 5

  Kursus ini dirangka khusus untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada penjawat awam tentang betapa pentingnya Buku Perkhidmatan Kerajaan diuruskan dan dikendalikan dengan betul, teratur dan tepat kerana ia merupakan rekod sahih bagi setiap penjawat awam dari mula menjawat jawatan hingga bersara ataupun berhenti kerja. Kegagalan mengurus atau mengendalikan rekod dengan sempurna atau teratur boleh menimbulkan masalah kepada penjawat awam pada masa hadapan seperti kelewatan pembayaran faedah-faedah persaraan. • (190)
 • Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai dan Perintah-perintah Am - Gaji, Elaun dan Kemudahan)
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai dan Perintah-perintah Am - Gaji, Elaun dan Kemudahan)

  Masa Pembelajaran [Jam]: 4

  Pendedahan kepada pegawai berhubung maklumat asas Struktur Perkhidmatan Awam, Gaji dan Saraan, Elaun-elaun dalam Perkhidmatan Awam, Kemudahan Cuti dan Kemudahan Perubatan • (90)
 • Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Tatakelakuan dan Tatatertib - Aku Janji)
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Tatakelakuan dan Tatatertib - Aku Janji)

  Masa Pembelajaran [Jam]: 4

  Pendedahan kepada pegawai berhubung senarai tatakelakuan dan larangan di dalam perkhidmatan awam yang terkandung di dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, hukuman, implikasi hukuman tatatertib serta rayuan tatatertib di dalam Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993.


 • (59)
 • Asas Kaunseling - Kemahiran Menolong
  Pengurusan Sumber Manusia
  Lihat kursus

  Pengurusan Sumber Manusia

  Asas Kaunseling - Kemahiran Menolong

  Masa Pembelajaran [Jam]: 5

  Peserta dapat menggunakan teknik-teknik kaunseling dalam usaha memberi pertolongan kepada mereka yang bermasalah dan bekeperluan.

  *Bermula 27 Mac 2014, kod kursus baharu digunakan. Kod kursus (lama) ialah 180110.


 • (119)