Langkau ke kandungan utama

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti
Audit
Lihat kursus

Audit

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti

Masa Pembelajaran [Jam]: 4

Mulai tahun 2007, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan penarafan penilaian pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti bagi mengukur akauntabiliti Pegawai Pengawal dalam menguruskan kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi dari segi pematuhan terhadap peraturan dan prosedur kewangan Kerajaan yang berkuat kuasa.

Dalam menilai tahap prestasi pengurusan kewangan sesebuah Kementerian/Jabatan/Agensi, Jabatan Audit Negara memfokuskan kepada sepuluh (10) elemen pengurusan kewangan (bergantung kepada organisasi).

Sepuluh (10) elemen pengurusan kewangan yang dinilai adalah  pengurusan organisasi, pengurusan bajet, pengurusan terimaan, pengurusan perolehan, pengurusan perbelanjaan, pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah dan deposit, pengurusan aset Kerajaan, pengurusan pelaburan, pengurusan pinjaman dan Penyata Kewangan.

 • (213)
 • Risk Based Audit Approach of Financial Audit (RBAFA)
  Audit
  Lihat kursus

  Audit

  Risk Based Audit Approach of Financial Audit (RBAFA)

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2
    

    

 • (36)
 • Pengauditan Mengejut
  Audit
  Lihat kursus

  Audit

  Pengauditan Mengejut

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

 • (150)
 • Pengauditan ICT
  Audit
  Lihat kursus

  Audit

  Pengauditan ICT

  Masa Pembelajaran [Jam]: 2

 • (39)
 • ISSAI 200 - Fundamental Principle of Financial Auditing (PART 1)
  Audit
  Lihat kursus
  ISSAI 200 - Fundamental Principle of Financial Auditing (PART 3)
  Audit
  Lihat kursus