Skip to main content

Kaunseling Syari'e (Asas)
Hal Ehwal Islam
Preview Course

Hal Ehwal Islam

Kaunseling Syari'e (Asas)

Learning time [Hour(s)]: 4

 • (326)
 • Panduan Pengurusan Bersuci Dan Bersolat Bagi Pesakit
  Hal Ehwal Islam
  Preview Course

  Hal Ehwal Islam

  Panduan Pengurusan Bersuci Dan Bersolat Bagi Pesakit

  Learning time [Hour(s)]: 5

 • (577)
 • Pengurusan Jenazah (Asas)
  Hal Ehwal Islam
  Preview Course

  Hal Ehwal Islam

  Pengurusan Jenazah (Asas)

  Learning time [Hour(s)]: 5

  1. Memberi pengetahuan kepada peserta mengenai pengurusan jenazah dan tuntutan menyempurnakannya.
  2. Meningkatkan kefahaman peserta dalam pengurusan jenazah mengikut hukum syarak dan prosedur yang telah ditetapkan.
  3. Meningkatkan kemahiran para peserta dalam pengurusan jenazah dengan cara yang teratur dan tersusun. • (378)
 • Pengurusan Islam
  Hal Ehwal Islam
  Preview Course

  Hal Ehwal Islam

  Pengurusan Islam

  Learning time [Hour(s)]: 3

  Kursus ini akan mendedahkan peserta kepada teras dan prinsip Pengurusan Islam yang perlu direalisasikan dalam pengurusan organisasi secara bersepadu. Penghayatan konsep dan prinsip Pengurusan Islam seperti Falsafah Pengurusan Islam, Etos Kerja Islam, Prinsip Pengurusan Islami, Tatakelola yang baik (good governance) dan Pengurusan Strategik Model Hijrah dapat memberikan outcome/impak pengurusan organisasi akan datang.

  Makluman: Kursus ini telah diselenggara dan ditawarkan semula dalam format baharu bermula 5 Oktober 2021.


 • (120)