Skip to main content

Pengurusan Jenazah (Asas)
Hal Ehwal Islam
Preview Course

Hal Ehwal Islam

Pengurusan Jenazah (Asas)

Learning time [Hour(s)]: 5

1. Memberi pengetahuan kepada peserta mengenai pengurusan jenazah dan tuntutan menyempurnakannya.
2. Meningkatkan kefahaman peserta dalam pengurusan jenazah mengikut hukum syarak dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan kemahiran para peserta dalam pengurusan jenazah dengan cara yang teratur dan tersusun.  • (365)